Jako - Polo Classic Senior - Polo Classic Orange

Jako - Polo Classic - flameJako - Polo Classic - flame

Jako - Polo Team - anthrazitJako - Polo Team - anthrazit

Jako - Polo Classic - coffeeJako - Polo Classic - coffee

Jako - Polo Classic - coffeeJako - Polo Classic - coffee

Jako - Polo Team - bordeauxJako - Polo Team - bordeaux

Jako - Polo Team - neonorangeJako - Polo Team - neonorange

Jako - Polo Team - rotJako - Polo Team - rot

Jako - Polo Team - pinkJako - Polo Team - pink

Jako - Polo Team - lilaJako - Polo Team - lila

Jako - Polo Team - bordeauxJako - Polo Team - bordeaux

Jako - Polo Team - anthrazitJako - Polo Team - anthrazit

Jako - Polo Classic - rotJako - Polo Classic - rot